Taxaties

Om redenen als o.a. aankoop, verkoop, herfinanciering en successie kan het noodzakelijk zijn om de waarde van uw woning te weten.
Bij het taxeren van een woning wordt door de taxateur gelet op zaken als bouwkundige staat, marktsituatie, courantheid, de omgeving van de woning en juridische feiten van de woning.
Deze informatie, kadastraal recherche en overige relevante gegevens worden vervolgens in een taxatierapport vastgelegd en in tweevoud aan u verstrekt.
Onze rapporten worden door alle erkende geldverstrekkers, NWWI en Taxateursunie geaccepteerd.

Wij garanderen een snelle en vakkundige afhandeling.

Daarnaast zijn onze gehanteerde tarieven zeer gunstig.

Neem contact met ons op

Laatste nieuws